La Gola

Legal Note

El lloc web i el domini hostallagola.com corresponen a Josep Xicars Giraups, amb CIF 40511968K i domicili a Ctra. la Gola s/n  APDO. 111, de Torroella de Montgerí (CP 17257), adreça electrònica info@hostallagola.com, inscrita al Registre Mercantil de , Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Hostal La Gola o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Hostal La Gol presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Hostal La Gol autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Hostal La Gol es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.hostallagola.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Hostal La Gol actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Hostal La Gol manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Hostal La Gol fins a la contractació expressa d’una comanda.
Hostal La Gol es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Hostal La Gol no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Hostal Restaurante La Gola - Playa de la Gola - Costa Brava Torroella de Montgrí - Tel 972 759 243 - Fax 972 758 829 - info@hostallagola.com - Legal Note - Política de protecció dades - Política de cookies
Ce site utilise des cookies. Si il ya encore la voile est à envisager d'accepter son utilisation. Plus d\'informations sur les cookies